Stranbêj | Şêhrîbana Kurdî - Welatê Me Kurdîstan e
Stranbêj  > Ş > Şêhrîbana Kurdî > Welatê Me Kurdîstan e
Şêhrîbana Kurdî - Welatê Me Kurdîstan e

More of Şêhrîbana Kurdî

Erickreild
Erickreild
Erickreild
Şaha Min
Şev çû
Welatê Me Kurdîstan e

[rist 1:]

2x
Welatê me Kurdistan e
Cîh û meskenê me Kurdan e
Welat ji mere ruh û can e
Kurd hemû bira ne

[rist 2:]

Cîh û meskenê me Kurdan e
Temam baxe û bistane
Welat gulê gulistan e
Kurd hemû birane

[rist 3:]

Welatê me pir şêrîn e
Merg û çem e û zevî ne
Qîz û bûke tev cindî ne
Eslê xwe da horî ne

[rist 4:]

Kurdistana me zeynet e
Cemata wî pir hurmet e
Temam qedr e û qîymet e
Welatê me cennet e