Stranbêj | Hîvron - Dicemidim
Stranbêj  > H > Hîvron > Dicemidim
Hîvron - Dicemidim

More of Hîvron

Bablîsok
Bajarê çavên te
Bilûra Dilê min
DERYAYA XEYALAN
Dicemidim
Hebhinarkê
Şox û Şengê
Zêrîn

Min veşêre deşta min, min veşêre deşta min
Di şikeftên çavên xwe da, di şikeftên çavên xwe da
Gulîyên xwe bike sitar
Gulîyên xwe bike xemla hêvîyên min
Dicemidim dîsa, dicemidim dîsa, dicemidim dîsa
Min veşêre, min veşêre
Min di bedewîya xwe de veşêre
Di bêdawîya xwe da
Çavên xwe ji min re veke
Derdê xwe ji min re bêje

(Helbest)
Dicemidim, min veşêre deşta min
Di şikeftên çavên xwe da min binixumîne
Gulîyên xwe bike sitar
Gulîyên xwe bikê hêvîya dilê min
Ku şa bibe dilê min
Dicemidim, min di bedewîya xwe da veşêre
Di bêdawîya xwe de
Dicemidim, min himbêz bike
Dicemidim deşta min, min himbêz bike, dicemidim

Min di bedewîya xwe da veşêre
Di bê dawîya xwe da
Çavên xwe ji min re veke
Derdê xwe ji min re bêje