Stranbêj | Koma Azad - Edi Bese
Stranbêj  > K > Koma Azad > Edi Bese
Koma Azad - Edi Bese

More of Koma Azad

Edi Bese
Muhtacî Te Me
Xerîbim

Edi bese le daye, vay ez diçime şoreşe
Hevale’m tev çune ma, tene ez mame rureşe
Sebra dilê min nayê, dile min ji bo çiyê nexweşe
Megri daye dayika min, teva himbez li min vekir


Ewe ji nû şin bibin, gul u kulilke zozana
Ewe azad bifire, teyren baz li asimana
Baran serbest bibare, ser nergiz u li ser şilana
Tilili bikşine daye, bikev’ nav govend u dilana

Evina dile min tu, zani giran u gelek e
Megri hesre xwe pake, ji wan çave xwe yi beleke
Ger şehid bim mezele’m, nav dile welate’m veke
Ger şehid bim mezele’m, nav dile welate’m veke
Ev dayika me hemiya ye, vaya tu car ji bir neke