Stranbêj | Koma Xelîkan - Şikrayê
Stranbêj  > K > Koma Xelîkan > Şikrayê
Koma Xelîkan - Şikrayê

More of Koma Xelîkan

Adul
Asê Ûsê
Aştî
Bewrar
Bilûrban
Delal
Dilo
Ef
Eman
Eman Eman
Ez Ne Dinem
Ezî Kalim
Gula Mome
Hevalo
Kece cima
Kewo Dîsa
Li bolixê
Narine
Şeve
Şikrayê
Sîngê gewrê
Sürüm Sürüm
Way limin
Xwina dila

Sebra mîn bê te nayê
Şêrînê nû gihayê
Te ez kuştim helandim
Te ez berdam dinya yê

Axû yaman şikrayê
Rê dûre xeva min nayê
Çavê min li rê mayê
Axû yaman şikrayê

Nazikî nav giranî
Tu bî derdê dilan zanî
Agir berda vî canî
Tere ketim belayê
(Dîsgotin)