Stranbêj | Koma Xelîkan - Bilûrban
Stranbêj  > K > Koma Xelîkan > Bilûrban
Koma Xelîkan - Bilûrban

More of Koma Xelîkan

Adul
Asê Ûsê
Aştî
Bewrar
Bilûrban
Delal
Dilo
Ef
Eman
Eman Eman
Ez Ne Dinem
Ezî Kalim
Gula Mome
Hevalo
Kece cima
Kewo Dîsa
Li bolixê
Narine
Şeve
Şikrayê
Sîngê gewrê
Sürüm Sürüm
Way limin
Xwina dila

bilûrbanî mîno lo
bilûrbanî xelkê wo lo
ser gowendî mino lo
ser guwandî xelkê wo lo
were bike dewetê min û xwe lo
Eza bi xwe hennecî wim herim hennê lo

Te kir te kir şivano te kir
sîngê xweyî gewrî kal ber te vekir
Çi şivan bûyi lo te heqnekir
çûyî dûkana qala min kir

ez nexwaşim ketima ciya
min biwina doxtorê Ali Qetê
Doxtor çi dizane
Kula dile min te lo