Stranbêj | Koma Xelîkan - Dilo
Stranbêj  > K > Koma Xelîkan > Dilo

More of Koma Xelîkan

Adul
Asê Ûsê
Aştî
Bewrar
Bilûrban
Delal
Dilo
Ef
Eman
Eman Eman
Ez Ne Dinem
Ezî Kalim
Gula Mome
Hevalo
Kece cima
Kewo Dîsa
Li bolixê
Narine
Şeve
Şikrayê
Sîngê gewrê
Sürüm Sürüm
Way limin
Xwina dila

Dilo be birino lo,Dilo şewatiya lo
Dilo peritiya lo,dilo xeribo lo
Ew çi dileminî be zîze
Wî tim xiza xiza dilo naçoro lo
Dilo be kêse dilo