Stranbêj | Koma Xelîkan - Kewo Dîsa
Stranbêj  > K > Koma Xelîkan > Kewo Dîsa
Koma Xelîkan - Kewo Dîsa

More of Koma Xelîkan

Adul
Asê Ûsê
Aştî
Bewrar
Bilûrban
Delal
Dilo
Ef
Eman
Eman Eman
Ez Ne Dinem
Ezî Kalim
Gula Mome
Hevalo
Kece cima
Kewo Dîsa
Li bolixê
Narine
Şeve
Şikrayê
Sîngê gewrê
Sürüm Sürüm
Way limin
Xwina dila

Kewo dîsa, kewa dîsa
hêlûn dane ser xanîya
hêlûn dane ser zinara
kiva terî, kiva dicûy
virda were, li min vegere
dil helîya, keser mane

hîro dîsa hîro dîsa
bi tenê mame li vî qirî,
bi tenê mame li vê colê
kiva terî, kiva dicûy,
virda were li min vegere
dil helîya, keser mane