Stranbêj | Melek Rojhat - Ez kal bum e
Stranbêj  > M > Melek Rojhat > Ez kal bum e
Melek Rojhat - Ez kal bum e

More of Melek Rojhat

Bavê Mihemed Salih
BÊ TE NABE ( YAR TU BERDE)
Berçela
Berçelan ( WAAR TV 27.06.2014)
Eşqa Dila
Ez kal bum e
Ez kal bum e (super tv 25.05.2014)
Ez Kalbum e (WAAR TV 27.06.2014
Ez Kalbum e (WAAR TV 27.06.2014
Gula zer
Gulazer Kurdistan e (WAAR TV 27
Gülazer Kurdistane (Bernama Şah
Helina Xewnan (zagros tv 6.04.2
Heri Lawik (zagros tv 6.04.2012)
Heri Lawik (zagros tv 6.04.2012)
Lawko
Melek Rojhat Kîne em
Melek Rojhat SEBRA DILA
Potpori (WAAR TV 27.06.2014)
SERÊ ÇİYA (Dağlara)
Xumalina
Yaşlandım yav
Zalim Felek (zagros tv 6.04.201

http://www.youtube.com/watch?v=A-cqeaUZK6I

EZ KAL BUM E (ihtiyar oldum)
Stranbej : Melek Rojhat
Gotin u muzik : Zeki Çavmak

Min xer nedi min xer nedi
Yara ciwan min xer nedi
Min xer nedi min xer nedi
Yara ciwan min xer nedi

Derde dilan çi qas zor e
Yar çend roj e ji min dur e
Derde dilan çi qas zor e
Yar çend roj e ji min dur e

Ez kal bum e ,ez kal bume
Ji derde yare be hal bume
Roj ne roj e şev ne şev e
Ji ber eşqa te ez neçar bume
Ji ber eşqa te ez neçar bume

Ez kal bum e ,ez kal bume
Ji derde yare be hal bume
Roj ne roj e şev ne şev e
Ji ber eşqa te ez neçar bume
Ji ber eşqa te ez neçar bume

Evina te min xer nehat
Bare xewa min giran hat
Evina te min xer nehat
Bare xewa min giran hat

Wek pepuka ve bihare
Her dixwinim sere dare
Wek pepuka ve bihare
Her dixwinim sere dare

Ez kal bum e ,ez kal bume
Ji derde yare be hal bume
Roj ne roj e şev ne şev e
Ji ber eşqa te ez neçar bume
Ji ber eşqa te ez neçar bume

Ez kal bum e ,ez kal bume
Ji derde yare be hal bume
Roj ne roj e şev ne şev e
Ji ber eşqa te ez neçar bume
Ji ber eşqa te ez neçar bume

Min sond xwari be te nabe
Evin jiyan qet çenabe
Min sond xwari be te nabe
Evin jiyan qet çenabe

Sonda mezin bi nave şerin
Cerg u dil tev xwin u birin
Sonda mezin bi nave şerin
Cerg u dil tev xwin u birin

Ez kal bum e ,ez kal bume
Ji derde yare be hal bume
Roj ne roj e şev ne şev e
Ji ber eşqa te ez neçar bume
Ji ber eşqa te ez neçar bume

Ez kal bum e ,ez kal bume
Ji derde yare be hal bume
Roj ne roj e şev ne şev e
Ji ber eşqa te ez neçar bume
Ji ber eşqa te ez neçar bume