Stranbêj | Melek Rojhat - Xumalina
Stranbêj  > M > Melek Rojhat > Xumalina
Melek Rojhat - Xumalina

More of Melek Rojhat

Bavê Mihemed Salih
BÊ TE NABE ( YAR TU BERDE)
Berçela
Berçelan ( WAAR TV 27.06.2014)
Eşqa Dila
Ez kal bum e
Ez kal bum e (super tv 25.05.2014)
Ez Kalbum e (WAAR TV 27.06.2014
Ez Kalbum e (WAAR TV 27.06.2014
Gula zer
Gulazer Kurdistan e (WAAR TV 27
Gülazer Kurdistane (Bernama Şah
Helina Xewnan (zagros tv 6.04.2
Heri Lawik (zagros tv 6.04.2012)
Heri Lawik (zagros tv 6.04.2012)
Lawko
Melek Rojhat Kîne em
Melek Rojhat SEBRA DILA
Potpori (WAAR TV 27.06.2014)
SERÊ ÇİYA (Dağlara)
Xumalina
Yaşlandım yav
Zalim Felek (zagros tv 6.04.201

http://www.youtube.com/watch?v=x97QOquuSv4

XUMALINA
Stranbej : Melek Rojhat
Gotin u muzik : Geleri

Çaven te xumalina
Biriyen te qeytanina
Nexweşim nav livina
Ax u wexte min nina
Ez heya Enqereye biçuma
Bal doxtor dermana nina

Wexta Memya dibinim
behna eşa min nina
Behna eşa min nina

Wexta Memya dibinim
behna eşa min nina
Behna eşa min nina

Xuma min çave kilkiri
Ji şeve taritiri
Wan biriyen qelem kiri
Wan desten hine kiri
We pora boyax kiri
Yare tu ji min duri e

Xwezi tu dosta min buyayi le
Ez sax bam he nemiri
Ez sax bam he nemiri

Xwezi tu dosta min buyayi le
Ez sax bam he nemiri
Ez sax bam he nemiri

Keçik hati ji we da
Geha merga bi re da
Le wexte xwe bada
Xew xweş e nav ciha da
Kemeni kemençe da
Tembure tembure da le

Xweziya tu dosta min ba
Feleke here we da....
Feleke here we da

Xweziya tu dosta min ba
Feleke here we da....
Feleke here we da....