Stranbêj | Rotînda - Avaşîn
Stranbêj  > R > Rotînda > Avaşîn
Rotînda - Avaşîn

More of Rotînda

Avaşîn
Benda te me
Bihişt
Çarçêla
Gimgim
Here welatê xwe
Koçberî zor e
Meso dûr
Naygotin
Qêrîn
Rojin
Tu were
Zîlan

2x
Şev tarî, lê tu diçirusî
Wekê hêyva çarde şevî

2x
Pir sînî, pir zelalî
Hevalê meyî, tu Avaşîn

2x
Te kî dî, kî nedî, Avaşîn
Te pir merxas û Egît nasî

Ser singa Zagros diherikî
Wekî xwînî ji axamere

Ser singa Zagros diherikî
Hevalê meyî, tu Avaşîn

2x
Rê bide Avaşîn rê bide
Ew hevalêm wekî te zelalin

Ney xezebê li hember wan
Himezke wan bi pêlên xwe

Ney xezebê li hember wan
Hevalê meyî, tu Avaşîn