Stranbêj | Rotînda - Gimgim
Stranbêj  > R > Rotînda > Gimgim
Rotînda - Gimgim

More of Rotînda

Avaşîn
Benda te me
Bihişt
Çarçêla
Gimgim
Here welatê xwe
Koçberî zor e
Meso dûr
Naygotin
Qêrîn
Rojin
Tu were
Zîlan

Wekî baxçê gula bi cîh buye
Di navbera çemê Sus û ava Xoşan de
Kanya sar girê Sedo, Goşkarbaba
Sê golê germikê li binya wê ye
Gimgime, Warêtoye

Inaq û Xirbaqup
Ziring û Alingoz
Dadînan û Xoşan
Golabêbinî pir kûre
Gimgime…
Kimsoryan û Dêrik
Badan û Baskan
Tatan û Anêr
Cîbran û Xormekan
Gimgime Warêtoye

Çiyayê hezargolê li pişta wê ye
Welatparêzin tev şêniya wê
Govendê Gimgimê dewlemende
Min bîriya axa te kiriye