Stranbêj | Rotînda - Meso dûr
Stranbêj  > R > Rotînda > Meso dûr
Rotînda - Meso dûr

More of Rotînda

Avaşîn
Benda te me
Bihişt
Çarçêla
Gimgim
Here welatê xwe
Koçberî zor e
Meso dûr
Naygotin
Qêrîn
Rojin
Tu were
Zîlan

Serva tora buti
Mi ye xo kerdo kêm
Ju yo di bom wazena
Meso dur meso
Serva tora buti
Mi yo xo kerdo kêm
Ju yo di bom wazena
Ezo hîta derro

Ooo paye ki na dana xo
Ooo çi vesayiye

Qesey ke tu vanena
Tê de kemer vorena
Rastiye de senena
Kam mire bivano
Ça honde xo deznena
Tew tew mire çi derdo