Stranbêj | Rotînda - Rojin
Stranbêj  > R > Rotînda > Rojin
Rotînda - Rojin

More of Rotînda

Avaşîn
Benda te me
Bihişt
Çarçêla
Gimgim
Here welatê xwe
Koçberî zor e
Meso dûr
Naygotin
Qêrîn
Rojin
Tu were
Zîlan

Wê çirûskek keve peşî
Mezin bibe bi hêdî
Tê bireve buyî pehtî
Dişewitî ey heval

Cîhê te qet kesek nagire
Ne dê û ne jî bav
Ev hestekî gelek xweş e
Gelek germ e heval

Bibin hevpar bo hemû kulan geşî û kederan
Meşîn xweş e, heya dawî
Bi hev re rêheval
Ew çavên kor ji dil dikenin
Tu car hêstir nebin

Ger rojek bê, rîyên me ji hev qetîya be jî heval!

Belê heval
Ez kî me, ez çi me, ez ji ku têm û ez ê herim ku?
Te ji min re got
Te bi destên min girt, ji tarîyê derxist ronahîyê
Te min hînê meşê kir ji nûh
Ji nûh ve û bi hev re em tim li peşîye dimerivin
Durî hev bin jî rojek bê em naqetin
Em çiqas bimeşin di vê rîyê de
Wê rojek bê destên me carek din bi dostahî hev bigirin
Em cuda bin jî em naqe