Stranbêj | Serbilind Kanat - Berti
Stranbêj  > S > Serbilind Kanat > Berti

More of Serbilind Kanat

Ase Use
Berti
Bitlis
Damariye
Derdgiran im
Disa disa
Eskero Yaro
Gul Heyat
Jêrda têye
Keko
Kevire Mezale
Oy ane
Qêsra Gênco
Rindê
Yar min gunê ye

Birtê birtê qurban Birtê

Xort malê kûmê min ra birtî

Ew çi sal bû min dilkî xwe girt

Kût orispêj dest min girtê

Lê lê de min go vê pîrikê ez xapandim

Tû qaw qacax nîştin bi min xoşandin

Malê Kût orispê ar vêkeve

Zîn zenge min şidandin

bertî bertî heyran bertî
bertî bertî qurban bertî
kuma malé home li minra bertî
sala yek bû mîn dilke xwe girt
we pîroke ji dest min girtî

bertî bertî heyran bertî
bertî bertî qurban bertî
bertî bertî heyran bertî
kuma male home li mina ra bertî

ava bîra germa û kelî
li ser peya bû hezret elî
ez cum dest ninge wi kali
gote dile eman dina wi eli

pezî xwe orang meke
berî malé mera derbaz meke
ez ji neki bu derd u kulim
van kulén mi derva meke