Stranbêj | Serbilind Kanat - Damariye
Stranbêj  > S > Serbilind Kanat > Damariye
Serbilind Kanat - Damariye

More of Serbilind Kanat

Ase Use
Berti
Bitlis
Damariye
Derdgiran im
Disa disa
Eskero Yaro
Gul Heyat
Jêrda têye
Keko
Kevire Mezale
Oy ane
Qêsra Gênco
Rindê
Yar min gunê ye

Kecka panzde salî, birin dane kalekî 70 salî
Him jî kalekî kecik zimanî kalê nezanî, kalekî tirk
kecikê jî keser kisandê,
gotê: lê damariyê we ez dame kalekî tirk, we cing pista min firt, kecik dibin veng dibe, sir vedixim qemer dibin, kokî guliya zer dibin, dikevim korta, xali bi ser dibin

Digo ma kurmanc biya, ma kurmanc biya
ma salê xwe jî mîna min deh û penc biya
2x
ma bi ro sivanê naxirê, bi sev sivanê keriyê pêz biya
oy, oy, oy, oy, oy oy oy oy oy damariyê

migo oy, oy, oy, oy, oy, oy damarî, ci bi lez e
kecka panzde salî dan kalî tirkî dev bi giliz e

Dînê me muslumaniyê, muslumaniyê
quranê kerîm, cavre dibêye

kalî heftî salî, kecka panzde salî helgirtiye
oy, oy ,oy oy oy oy damariyê

kalî gemarî, kecka panzde salî li xwe barkiriye
eywax eywax eywax, li min, li min sêwî

Mi go eywax li minê, li min sêwîyê
hevala got dergîstê teyî, dîsa têyê
wallah min li bavê xwe fedî nekira, minê bigota ma damariyê nere hêlê
oy oy oy oy damariye

wallah min li bavê xwe fedî nekira, minê bigota ma damariyê nere hêlê
eywax eywax eywax li min li min sêwîye

migo oy, oy, oy, oy, oy oy damarî, ci bi lez e
te dî, kecka panzde salî dan kalî pîsî dev bi giliz e