Stranbêj | Serbilind Kanat - Eskero Yaro
Stranbêj  > S > Serbilind Kanat > Eskero Yaro
Serbilind Kanat - Eskero Yaro

More of Serbilind Kanat

Ase Use
Berti
Bitlis
Damariye
Derdgiran im
Disa disa
Eskero Yaro
Gul Heyat
Jêrda têye
Keko
Kevire Mezale
Oy ane
Qêsra Gênco
Rindê
Yar min gunê ye

,, - Min bermalê got, eskero ma nekin, diya wan ma bi grî nekin
- Esker bi rê ketin, diya wan bi grî ketin, yarê wana bi xwe da ketin''


Dibê yaro yaro Eskero yaro
te ci Piştî xwe dayê çiyaye Erdije
Axê saro

Min arabekê kirê kîr
Çume Wanê
Min kişandê pêşiya nexweşxanê
Min go nexweşekê minê li vir bûy kanê?
Go anê îro sê rone taburcu kirin
rapora xerew dâne

Dibê yaro yaro Eskero yaro
Piştî xwe mede çiyaye Erdije
Axê saro

Yuzbaşiyê li ser we fîte fîte
Esker nema kişandiye
Girî şerite (gir rîze)
2x
yaro qurban li canê te eyan be
Eywax eywax mala yarê te disa bi kilît e

Dibê yaro yaro Eskero yaro
Piştî xwe mede çiyaye Erdije
Axê saro

Ciyayê Erdijê bi sewit e, mij dûman e
Hêstirkê çavê min xeribe nasikine, bun e barane
Duxti^re mezzin li ser geştin hev
Gotin vo çi eskerê bê dermane
Were eskerê minê sê mehê bihare
Lo lo cima kes nizane halê min birîndar e
Cava yara te birijê
hundirê yara te hate xwarê

De bî yaro yaro Eskero yaro
Piştî xwe mede çiyaye Erdije
Axê saro