Stranbêj | Serbilind Kanat - Gul Heyat
Stranbêj  > S > Serbilind Kanat > Gul Heyat
Serbilind Kanat - Gul Heyat

More of Serbilind Kanat

Ase Use
Berti
Bitlis
Damariye
Derdgiran im
Disa disa
Eskero Yaro
Gul Heyat
Jêrda têye
Keko
Kevire Mezale
Oy ane
Qêsra Gênco
Rindê
Yar min gunê ye

Lê lê gulê gulê gulê guuuulê
Gul heyatê gul çava kaniyê
Dereng hatê

Gulê ezê te jî birevînim
Ezê te bi diyar bi diyar bigerînim
Ezê nikê te jî biderxwînim
Te çi xwastê ji te ra bikirînim

Gulê min li pas malê harim bêr kir
Te li pês li malê te sirêz kir
Rindiya te jî serê te bixwe
Te xortê xelkê bi xwesî xwe va kir

Lê lê gulê gulê gulê guuuulê
Gul heyatê gul çava kaniyê
Dereng hatê

Gulê catu heyna, hate ser kaniye
Hevala ez beziyam, cûme deriyê
Migo gulê destê xwe bide, ez te birevînim
mi halê ci ... bavê bi me hesîn

Lê lê gulê gulê gulê guuuulê
Gul heyatê gul çava kaniyê
Dereng hatê

Gula min li ser bîrê, li ser bîrê
Gulê av diksand bi zîncirê
Min destê xwe avête koka pêsirê
helke ji dest gulê da kete bîrê

Lê lê gulê gulê gulê guuuulê
Gul heyatê gul çava kaniyê
Dereng hatê