Stranbêj | Serbilind Kanat - Keko
Stranbêj  > S > Serbilind Kanat > Keko

More of Serbilind Kanat

Ase Use
Berti
Bitlis
Damariye
Derdgiran im
Disa disa
Eskero Yaro
Gul Heyat
Jêrda têye
Keko
Kevire Mezale
Oy ane
Qêsra Gênco
Rindê
Yar min gunê ye

Keko keko min nizani, min nizani
Min di ber çawên xwe da ani, min nizani
Hatiyê wexta îde (eyd) arefe yê
Xwang kûr (kor) şaş bi were hêla kîjanî
Eli, Hemo, Cemal keko bîra we dikîme
Dî ciyê xwe da rûniştime,şina bêrangên (birayên)
xwe dikime
Koma bi şîr şakir xwûdî dikime
Kurbano we me werin carekê li mehlê bigerin
Walla ji jinan bêtir mêr tê da neman e
Mala bavê min birano
Heta nebim mala bavê min hemalno
Yê li Danimarka yerli mane
Heta nebim mala bavê min hemalno
Yê li welati gawira şevêtî mane
Heta ku nebim mala bavê min hemalno
Yê li welati gawira yerli mane