Stranbêj | Zelal Gökçe - Derê Emirxane
Stranbêj  > Z > Zelal Gökçe > Derê Emirxane
Zelal Gökçe - Derê Emirxane

More of Zelal Gökçe

Derê Emirxane

Derê Emirxanî rami tiro kaso
Bezna to rindeka menda bi çîçêga waşî
Dayê hal yeman o, qilê hal seben o

Munzur do bi miro
Serê mi dezeno
Zerê kîsta mina
Piska mi zondana

Derê Emirxanî rami dar û ber o
Banîsla mi telef bîya berjînê ma juyo
Dayê hal yeman o, qilê hal seben o

Munzur do bi miro
Serê mi dezeno
Zerê kîsta mina
Piska mi zondana

Derê Emirxanî rami hardo şao
Xeberê Birûsnê Silirê derman bizero bêro
Dayê hal yeman o, qilê hal seben o

Munzur do bi miro
Serê mi dezeno
Zerê kîsta mina
Piska mi zondana