Stranbêj | Agirê Jîyan - Şemamê
Stranbêj  > A > Agirê Jîyan > Şemamê
Agirê Jîyan - Şemamê

More of Agirê Jîyan

Adarê
Bablêkan
Çarî Yar
De Were
Dilan
Diyarbakir mala mina
Eman Eyşo
Evîna Min
Girtî
Helin
Heştê Adarê
Mişko
Nazikê
Newroz e
Parzing
Rehşan
Şemamê
Şivan
Werne
Zer Mircan
Zîlan

4x (giran)
Şemamê, Şemamê, Şemamê, bûkê
Domamê, domamê, domamê, bûkê

[dîsgotin:]

2x
Şemamê, Şemamê, Şemamê bûkê
Domamê, domamê, domamê bûkê

[rist 1:]

Şemam bûka mele, Şemamê bûkê
Domam bûka mele, domamê bûkê

Genim da zerdele, Şemamê bûkê
Genim da zerdele, domamê bûkê

[dîsgotin:]

2x
Şemamê, Şemamê, Şemamê bûkê
Domamê, domamê, domamê bûkê

[rist 2:]

Nehişt para mele, Şemamê bûkê
Nehişt para mele, domamê bûkê

Revî çû ser kele, Şemamê bûkê
Revî çû ser kele, domamê bûkê

[dîsgotin:]

2x
Şemamê, Şemamê, Şemamê bûkê
Domamê, domamê, domamê bûkê

----Pît----

[dîsgotin:]

2x
Ah Şemamê, Şemamê, Şemamê bûkê
Ah domamê, domamê, domamê bûkê

[rist 3:]

Şemamê tît û vît e, Şemamê bûkê
Şemamê tît û vît e, domamê bûkê

Eslê xwe egît e, Şemamê bûkê
Eslê xwe egît e, domamê bûkê

[dîsgotin:]

2x
Ah Şemamê, Şemamê, Şemamê bûkê
Ah domamê, domamê, domamê bûkê

[rist 4:]

Şemamê nan dipêje, Şemamê bûkê
Şemamê nan dipêje, domamê bûkê

Girkan hildavêje, Şemamê bûkê
Girkan hildavêje, domamê bûkê

[dîsgotin:]

2x
Ah Şemamê, Şemamê, Şemamê bûkê
Ah domamê, domamê, domamê bûkê

(Mûzîk)

[dîsgotin:]

2x
Ah Şemamê, Şemamê, Şemamê bûkê
Ah domamê, domamê, domamê bûkê