Stranbêj | Agirê Jîyan - Heştê Adarê
Stranbêj  > A > Agirê Jîyan > Heştê Adarê
Agirê Jîyan - Heştê Adarê

More of Agirê Jîyan

Adarê
Bablêkan
Çarî Yar
De Were
Dilan
Diyarbakir mala mina
Eman Eyşo
Evîna Min
Girtî
Helin
Heştê Adarê
Mişko
Nazikê
Newroz e
Parzing
Rehşan
Şemamê
Şivan
Werne
Zer Mircan
Zîlan

2x
Vê roja pir xweş roja dilşadî
roja serbestî, gerden azadî

2x
Em bûne wekhev tevde jin û mêr
Li min zû derket ew roj û stêrk

heştê adarê roja me hilda
cejna şa daye ji bin
şahi û ... dîlan û mizgîn

heştê azadî