Stranbêj | Melek Rojhat - Berçela
Stranbêj  > M > Melek Rojhat > Berçela
Melek Rojhat - Berçela

More of Melek Rojhat

Bavê Mihemed Salih
BÊ TE NABE ( YAR TU BERDE)
Berçela
Berçelan ( WAAR TV 27.06.2014)
Eşqa Dila
Ez kal bum e
Ez kal bum e (super tv 25.05.2014)
Ez Kalbum e (WAAR TV 27.06.2014
Ez Kalbum e (WAAR TV 27.06.2014
Gula zer
Gulazer Kurdistan e (WAAR TV 27
Gülazer Kurdistane (Bernama Şah
Helina Xewnan (zagros tv 6.04.2
Heri Lawik (zagros tv 6.04.2012)
Heri Lawik (zagros tv 6.04.2012)
Lawko
Melek Rojhat Kîne em
Melek Rojhat SEBRA DILA
Potpori (WAAR TV 27.06.2014)
SERÊ ÇİYA (Dağlara)
Xumalina
Yaşlandım yav
Zalim Felek (zagros tv 6.04.201

http://www.youtube.com/watch?v=0NQ3D3Oq100

BERÇELAN
Stranbej: Melek Rojhat
Gotin u muzik : Geleri

Çela li Berçela bilind e hey lo lawe min lawo
Çela li Berçela bilind e heyrana te me lawo
Çela li Berçela bilind e hey lo lawe min lawo
Çela li Berçela bilind e heyrana te me lawo

Koçane se xweş gunde hey lo lawe min lawo
Koçane si xweş gunde heyrana te me lawo
Temo muxtare gunde hey lo lawe min lawo
Temo muxtare gunde heyrana te me lawo

Çela li Berçela direj e hey lo lawe min lawo
Çela li Berçela direj e heyrana te me lawo
Çela li Berçela direj e hey lo lawe min lawo
Çela li Berçela direj e heyrana te me lawo

Talan mih u gameşe hey lo lawe min lawo
Talan mih u gameşe heyrana te me lawo
Koçane si dakeşe hey lo lawe min lawo
Koçane si dakeşe heyrana te me lawo

Çela li Berçela şin e hey lo lawe min lawo
Çela li Berçela şin e heyrana te me lawo
Çela li Berçela şin e hey lo lawe min lawo
Çela li Berçela şin e heyrana te me lawo

Talan mih u miin e hey lo lawe min lawo
Talan mih u miin e heyrana te me lawo
Koçane si datine hey lo lawe min lawo
Koçane si datine heyrana te me lawo