Stranbêj | Melek Rojhat - Gula zer
Stranbêj  > M > Melek Rojhat > Gula zer
Melek Rojhat - Gula zer

More of Melek Rojhat

Bavê Mihemed Salih
BÊ TE NABE ( YAR TU BERDE)
Berçela
Berçelan ( WAAR TV 27.06.2014)
Eşqa Dila
Ez kal bum e
Ez kal bum e (super tv 25.05.2014)
Ez Kalbum e (WAAR TV 27.06.2014
Ez Kalbum e (WAAR TV 27.06.2014
Gula zer
Gulazer Kurdistan e (WAAR TV 27
Gülazer Kurdistane (Bernama Şah
Helina Xewnan (zagros tv 6.04.2
Heri Lawik (zagros tv 6.04.2012)
Heri Lawik (zagros tv 6.04.2012)
Lawko
Melek Rojhat Kîne em
Melek Rojhat SEBRA DILA
Potpori (WAAR TV 27.06.2014)
SERÊ ÇİYA (Dağlara)
Xumalina
Yaşlandım yav
Zalim Felek (zagros tv 6.04.201

http://www.youtube.com/watch?v=OBeu29WYHXE

GULAZER KURDİSTANE ( Kürdistan'ın sarı gülü)
Stranbej : Melek Rojhat
Gotin u muzik :Hunermend Seyitxan

Renge xwe bixemline
Kilen çavan le bi ne
Bejn u bale bihejine
Gula zer Kurdistan e
Gula zer Kurdistan e

Renge bixemline
Kilen çavan le bi ne
Bejn u bale bihejine
Gula zer Kurdistan e
Gula zer Kurdistan e

Hemu gul u rihan e
Li ser te şer u şan e
Ez hebuna te heme
Sorgula min Kurdistan e
Sorgula min Kurdistan e

Tu kulilka nisane
Renge xwe de cihane
Bi denge berxwedane
Evina min Kurdistane

Tu kulilka nisane
Renge xwe de cihane
Bi denge berxwedane
Evina min Kurdistane

Renge xwe bixemline
Kilen çavan le bi ne
Bejn u bale bihejine
Gula zer Kurdistan e
Gula zer Kurdistan e

Renge xwe bixemline
Kilen çavan le bi ne
Bejn u bale bihejine
Gula zer Kurdistan e
Gula zer Kurdistan e

Yara min pir şerin e
Bilbil li ser dixwine
Derd u xema direvine
Tu ware Mem u Zin e
Tu ware Mem u Zin e

Ji bedew e bejna te
Cudi Agiri u xemla te
Dicle u Firat keziyen te
Piroz be şervanen te

Rojhilata navin e
Gul kesk u sor şine
Gula min keda jine
Gula min Kurdistan e